ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 ปี่ 64 (เดือน เม.ย-มิ.ย) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 ปี 64 (เดือน ม.ค-มี.ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 เม.ย. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 ปี 64 (เดือน ต.ค-ธ.ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 ม.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 ปี 63 (เดือน ก.ค-ก.ย) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ต.ค. 2563
6 ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จ้างปรับปรุงถนนสายยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจิกพนม ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 ก.ย. 2563
7 ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชมพูนุช ดาวน์โหลดเอกสาร
311
07 ส.ค. 2563
8 ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสันติราษฎร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
24 ก.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนแม่ค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
345
23 ก.ค. 2563
10 ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนแม่ค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
309
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16