ข่าวสารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 เม.ย. 2564
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2563
3 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ก.ย. 2563
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
234
06 มี.ค. 2563
5 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ม.ค. 2563
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ธ.ค. 2562
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ธ.ค. 2562
8 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ย. 2562
9 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ก.ย. 2562
10 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (กองการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2