ข่าวสารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 พ.ค. 2565
2 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 พ.ค. 2565
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.ค. 2564
4 มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 มิ.ย. 2564
5 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 มิ.ย. 2564
6 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 มิ.ย. 2564
7 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 มิ.ย. 2564
8 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มิ.ย. 2564
9 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 มิ.ย. 2564
10 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3