ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ก.พ. 2565
2 การเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ม.ค. 2565
3 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ม.ค. 2565
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
70
07 ม.ค. 2565
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 พ.ย. 2564
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
480
06 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ต.ค. 2564
8 การเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ก.ย. 2564
9 การเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ก.ย. 2564
10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564
54
16 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46