มุมระเบียบ/กฎหมาย
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
  รายละเอียด :

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 212 คน