ข่าวสารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด :

 อบต.ชะอวด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภท เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 238 คน