ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ชะอวด
เรื่อง : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
  รายละเอียด :

 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน