ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65
  รายละเอียด :

 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน