ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานบ้านนายประกอบ
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส้วนตำบลชะอวด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานบ้านนายประกอบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน