ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ.2565 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายละเอียด  หากพบว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  สามารถขอแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 30 วัน ร งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน