ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์โควิด-19
  รายละเอียด :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแนวทางการสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์โควิด19

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน