ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

เรื่อง  มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)

สำหรับผู้ใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  ดังนี้

1. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาในรอบใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาไปถึงเดือน กรกฏาคม 2564

2. งดเว้นค่าปรับและไม่มีมาตรการตัดมิเตอร์น้ำประปา

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน